SPÍKŘI A JEJICH TÉMATA

Jan Mühlfeit

Globální stratég, kouč, mentor a autor bestselleru The Positive Leader (Pearson 2016) | Pozitivní leader (Albatros Media 2017).

Osobní poslání: “Pomáhám jednotlivcům, organizacím a zemím na celém světě, aby odemkli svůj lidský potenciál”.

Jan má za sebou velmi úspěšné budování týmů a organizací během své téměř 22 let dlouhé kariéry v Microsoftu, kde působil na různých vedoucích pozicích. Ve své poslední roli (2007 - 2014) byl Presidentem pro Evropu v Microsoft Corporation. Na základě své globální zkušenosti vytvořil poměrně unikátní metodiku jak najít osobní výjimečnost pro jednotlivce i týmy, zformulovat osobní vizi, a jak realizovat tuto vizi pomocí osobní výjimečnosti.

Jan vede své kurzy „Odemykání lidského potenciálu“ a „Odemykání týmového potenciálu“ po celém světě. V rámci výuky spolupracoval s mnoha významnými společnostmi S&P 500. Mezi jeho klíčové klienty patří Exxon Mobile, GE, Dentons, Microsoft, Generali, UniCredit, Siemens, Bosch, Société General, Škoda, Skanska a mnoho dalších.

Společně s Kateřinou Novotnou vytvořil speciální seminář pro děti a rodiče „Odemkněte potenciál vašeho dítěte", který vede děti k sebeuvědomění a nalezení své osobní jedinečnosti. Jan věří, že každé dítě je geniální, jen musíme najít v čem. Jan také koučuje vrcholové manažery, vítěze olympijských her a umělce z mnoha zemí a kontinentů. V oblasti koučování a mentoringu spolupracuje s INSEAD, Cambridge, Gallup, Imperial Colege, McLean Hospital a Harvard Medical School Affiliate.

 

Využijte svůj potenciál k optimálnímu výkonu ve "Flow"

Všichni můžeme využít svůj lidský potenciál k optimálnímu výkonu v tzv. Flow, abychom byli nejen úspěšní, ale i šťastní. Stačí, abychom se zaměřili na silné stránky místo slabých, ptali se a odpovídali si na otázky osobní jedinečnosti před tím, než začneme plánovat, zaměřili se na práci s energií místo práci s časem a poslouchali hlas svého srdce. 

Jan Mühlfeit, kterého časopis Corporate Vison zařadil mezi Coaching Top 50, naváže ve svém vystoupení na myšlenky ze své knihy The Positive Leader (Pearson 2016) | Pozitivní leader (Albatros Media 2017), která se stala jednou z nejprodávanějších ve svém oboru.

V každém z nás je obrovský potenciál, ale málokdo ho dokáže využít. Narodíme se jako tryskové letadlo plné energie a potenciálu, ale většina z nás během svého života tomu tryskáči jen omývá křídla. Málokdo ho skutečně nastartuje a odletí za svým snem. Každý, kdo najde svou osobní výjimečnost, může nastartovat svůj pomyslný tryskáč... Může vykročit za svým snem a prožívat štěstí. „Jediná věc, která se v životě dá změnit, je budoucnost".

Mark Dzirasa

Korporátní trenér, kouč, duchovní mentor, spoluautor bestsellerů.

"Žádné teoretické poučky, ale “know-how z terénu“. Principy a metody přinášející skutečné výsledky v každodenní životní praxi."

Mark působí už 24 let v oblasti profesního, duchovního a osobního rozvoje a psychologie úspěchu. Za svou kariéru přednášel pro více než sto tisíc posluchačů. Je spoluautorem bestsellerů “MARK DZIRASA 21 DNŮ”, “MARK DZIRASA CESTY POZNÁNÍ” a pořadatelem "MARK DZIRASA SPIRITUAL CAMP".

Pro veřejnost především v ČR a SR a pro firemní zákazníky v mnoha evropských zemích vyučuje mentalitu úspěchu, komunikaci, prezentační a prodejní dovednosti, typologii osobností, řeč těla, leadership, team building, relaxační, meditační a vizualizační techniky. Konzultuje vytváření firemních kultur a je členem třicetičlenné Asociace Transformačních Leaderů Evropy.

Ve vlastních firmách vedl sítě stovek prodejců a konzultantů. Disponuje výbornou znalostí českého a slovenského prostředí a praktickou zkušeností z různých organizačních kultur (5 let zaměstnanec globální korporace, 13 let aktivní práce v politice, 17 let aktivit v networkingu, komunity kolem duchovních mistrů, vzdělávací projekty pro korporátní klientelu, státní zprávu i veřejnost).

 

Emoční uvědomění a korekce. "Držení záměru."

Co nám poskytuje skutečný vhled do životních situací, okolností a událostí není především racionální zamyšlení. Náš emocionální stav ovlivňuje naprosto všechno, co děláme a jak žijeme. Nejprve je důležité najít metody, které nám pomohou naučit se ho permanentně vnímat. Dále pak potřebujeme nástroje pro korekci aktuálního emočního prožitku. Markovo vystoupení bude praktický výtah z této nauky. Představí alespoň několik konkrétních praktik pro nalézání optimálního emocionálního rozpoložení. To má pak zásadní vliv na vývoj samotných událostí, na náš úspěch a především celkové životní štěstí.

Kouzlo géniů je schopnost opouštění přílišného zaměření na jednání (na konání/na akci) a místo toho systematické zvyšování pozornosti věnované "držení záměru".

Marian Jelínek

Hokejový trenér, kouč, manažer, spisovatel, proslavil se mimo jiné dlouholetou spoluprací s Jaromírem Jágrem.

Mezi jeho největší trenérské hokejové úspěchy se řadí zlatá medaile z MS v roce 2005 ve Vídni a 2 mistrovské tituly s pražskou Spartou.

Svou dlouhodobou zkušeností ve vrcholovém sportu se inspiruje při přednáškách pro manažery všech oborů. Sportu a byznysu je nadřazeno slovo výkon a motivace, to se často stává hlavním tématem nejen přednášek na konferencích v Čechách i v zahraničí, kam je pravidelně zván, ale i osobního koučování. V současné době působí jako trenér hokejového mužstva ČEZ Motor České Budějovice.

V květnu 2017 vyšla Marianovi již 9. kniha (z toho 2 vyšly i v Německu). Knihy jsou jeho vášeň, rád čte především různé filosofické a psychologické publikace.

Špatně pochopený pokrok, aneb v komfortní zóně nikdy nic nevyrostlo

Nosným tématem přednášky je určitá disproporce mezi ekonomickými kvantifikovatelnými parametry našich životů (životního blahobytu) a vnitřními světy, respektive jakéhosi pocitu spokojenosti s našimi životy. Všichni dobře víme, že parametry blahobytu neustále vzrůstají, ale není už všeobecně známo, že z hlediska teorie optimálního prožívání v nás pocit štěstí obecně klesá.

Co lze tedy v našich životech považovat za úspěch? K čemu máme motivovat, vést a inspirovat mladé lidi? Je možné si užívat hedonisticky blahobytu a zároveň být vnitřně šťastný? Jak snížit negativní dopady blahobytu (v psychologii často používáme termín “nemoci blahobytu”) jako například  problematiku sebevražd, vzrůstající spotřebu  psychofarmak, zvyšující se existenciální vakuum, paralýzu analýzou, či psychickou entropii? 

Marian během přednášky provokuje k zamyšlení nad výše zmíněnými otázkami a ukazuje na praktických příkladech možná řešení daných problematik. Vychází z vědeckých studií podpořených dlouholetou praxí v daných oborech.